12/11/2018

Hướng Dẫn Tạo Link Động Ở Trang Chủ Chuyên Nghiệp Trên Blogspot

Mở Đầu

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm tạo link động hiển thị ở trang chủ như Blog của mình, mình khuyên chỉ nên áp dụng ở trang chủ , nếu áp dụng với các trang bài viết, trang tĩnh có thể sẽ gặp lỗi 404 NOT FOUND. Code này do mình Leech từ site index của ROX3T5 ( Thanh Chí Lâm ).

Hướng Dẫn

Bạn thêm đoạn Javascript này trước thẻ đóng </body> hoặc thẻ đóng </head> :
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
    <script>
        var counter = 0;
        var interval_set = 0;
        var anbus = ["1945VN-Team"]
        function changeTitle()
        {
            var d = new Date();
            var ts = d.getDate() + "/" + (d.getMonth() + 1) + "/" + d.getFullYear() + "_" + d.getHours() + ":" + d.getMinutes() + ":" + d.getSeconds();
            var msg = "" + anbus[counter % anbus.length] + "/@/" + ts;
            history.pushState("", "", "/")
            history.pushState("", "", msg)
            counter++;
            if (interval_set == 0)
            {

                interval_set = 1

                setInterval(function() {
                    changeTitle()
                }, 1000);
            }
        }
        changeTitle();
    </script>

</b:if>
Bạn có thể chỉnh sửa, xóa hoặc thêm các nội dung mà mình đã tô đậm sẵn , chúc các bạn thành công ! Có leech đi đâu ghi nguồn ROX3T5 - HN241201. Cảm ơn bạn !

20 nhận xét