14/10/2018

TUT UNLOCK 583 SPAM VỀ TRONG 2 NGÀY

Hướng Dẫn Unlock 583 Spam

- Bước 1 : Fake IP Nhật ngôn ngữ Nhật như lúc bạn đá cp 72h sang cp sdt

- Bước 2 : Vào Link Contact 339 - 907 UP Cmnd lên , thần chú :

개인 페이지가 잘못 삭제되었으므로 제공 한 정보와 신분으로 본인의 신원을 확인할 수 있습니다.

Link 339 : https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
Link 907 : https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

Cứ Hóng Mail Rep về rồi up mặt thật rep mail vài lần là acc về


TUT By NhanCongChua

0 nhận xét