14/10/2018

TUT Unlock 583 Cân Sai INFO + SPAM NÁT + NOT EMAIL

TUT Unlock 583 Cân Sai INFO + SPAM NÁT + NOT EMAIL

- Fake IP Tây Ban Nha ngôn ngữ UK

Vào link sau :

https://web.facebook.com/help/contact/183000765122339?_rdc=1&_rdr

UP cmnd ( trùng tên, không cần ngày sinh )
Điền sdt nick vào, có mail thì điền mail

- Giữ nguyên ip + ngôn ngữ vào link contact 907 :

https://web.facebook.com/help/contact/260749603972907?_rdc=1&_rdr


Dòng 1 điền sdt, có mail điền mail
Dòng 2 tên nick
Up cmnd
Thần chú :

My account disabled mistake ( thần chú k dùng tiếng việt nha )

- Giữ ip + nn vào link 690 :

https://web.facebook.com/help/contact/317389574998690?_rdc=1&_rdr

Dòng 1 họ tên
Dòng 2 ngày sinh giống trên cmnd
Dòng 3 thần chú ở trên
Dòng 4 điền sdt, có mail điền mail

UP Xong đợi mail rep về, rep mail = ip us, up cmnd + ảnh rõ mặt lên, hóng 100% về

TUT By Nhân Công Chúa

0 nhận xét