14/10/2018

TUT UNLOCK 178 10-30p về

TUT Unlock 178 10-30p Comeback ( Không cân thứ 7 chủ nhật )

- Bước 1 : Fake IP Colombia NN UK ( yêu cầu ip phải chuẩn )

- Bước 2 : Vào link contact 769 , dòng 1 điền email, 2 ô lớn còn lại điền none bấm gửi

30p sau vào mail check sẽ thấy 1 thư rep tạch, up cmnd lên đợi rep 1 lần nữa là về

TUT By Nhân Công Chúa

0 nhận xét