14/10/2018

TUT UNLOCK 030 80% về nếu giấy tờ chuẩn

SHARE IP - THẦN CHÚ UNLOCK 030

IP Singapore nn UK - UP CMND 2 Mặt kèm giấy phép lái xe hoặc sổ hộ khẩu, có thể dùng giấy khai sinh thay thế

Thần chú :

Hello Facebook support team, I thought my account was locked in error, deleting my personal page was a big mistake because my account was set up by another admin and upload "Hello VietNam" video made my account locked, please reactivate my account after reviewing.

Link Unl : Link 769 - 907 ( Spam thêm link khác là ra đảo nhé )

Cứ up hóng vài ngày acc về ,up thứ 7 chủ nhật là ở hoàng sa luôn đó.

TUT By Nhân Công Chúa

0 nhận xét