14/10/2018

TUT Tạo Form Check Pass 3 Miền By Nhân Công Chúa

TUT Tạo Form Check Pass 3 Miền By Nhân Công Chúa

- Bước 1 : Chuẩn bị 1 dcom 3G sau đó spam login = dcom 3G đó
- Bước 2 : Rút Dcom 3G ra khỏi máy tính và cắm wifi vào, tải HMA về fake IP sang Ý
- Bước 3 : Nhập id nick vào form login > quên pass > không truy cập ( spam vài lần ) là ra ô điền mail mới

TUT By Nhân Công Chúa

0 nhận xét