16/10/2018

TUT Dame 277 Xuyên Verify, Die Trong Phút

- Bước 1 : Chuẩn bị 1 clone fake y hệt victim , tạo 5-6 clone kết bạn với victim cho victim add, xong dùng 5-6 acc đó add clone mà bạn đã fake.

- Bước 2 : Chuẩn bị 1 phần mềm fake ip chuẩn, fake sang ip Hàn nn Hàn , tiến hành dame mạo danh > tôi, dame ảnh bìa + ảnh nổi bật buôn bán ma túy , thuốc súng, báo cáo avatar có hình ảnh của tôi.

- Bước 3 : Vào mấy cái clone mà bạn đã add, dame mạo danh > bạn bè tôi > chọn clone fake > gửi.

- Bước 4 : Vào clone fake bấm dấu ba chấm > khôi phục hoặc đóng tài khoản > đóng tài khoản

Bao die trong phút, tut by Võ Hữu Nhân

0 nhận xét