16/10/2018

TUT Chống Check Pass - Verify Facebook By Nhân Công Chúa

Bước 1 : Vào đổi pass chọn 1 password bất kì ví dụ : huunhan thì bạn tiến hành thêm kí tự đặc biệt vào sau password :
                                                                                                     huunhan**..**

Bước 2 : Tiến hành đặt ngày sinh của bạn là : 24/12/1990

Bước 3 : Bạn đặt Tỉnh thành phố hiện tại là Palo Alto, California, quê quán là Dobbs Ferry, New York

Bước 4 : Vô hiệu hóa tài khoản trong 5 phút sau đó vào gắn liên hệ tin cậy cho tài khoản

Bước 5 : * Fake IP VQA nn US hay UK cũng dc
Link : https://m.facebook.com/help/contact/179049432194862
Thần Chú : I think that's a misnomer !
That's my identification !
Up CMND Thật Chuẩn Nhé
Rep Mail :
Hello facebook team: This is my id card.I'm sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
Full name: Quyen Hoang
Date of birth :
Thanks facebook team
[ Up CMND 1 Lần Nữa]

Bước 6 :
Link chống cp72h ( tùy account )
https://www.facebook.com/settings?tab=facerec&section=face_recognition&view


ttps://www.facebook.com/help/contact/180237885820953


Dear Facebook Team,
Please check back, please help me, this is the account holder   
It is very important to me.
Name: (Tên fb) 
Birthday: (info)
Email:  (Email nick)
Here is my photo of my ID, please check it clear
ÚP CMND LÊN. GỬI*

Bước 7 :
Chuẩn bị 1 clone , và nick fb chính của bạn.
Dùng nick clone Đi kết bạn với 1 người tên giống mình nhé chắc chắn thì info không giống rồi.
Sau khi đã kb với người tên giống nick chính rồi thì tiến hành như sau.
Vào : Facebook chính của bạn report chéo với nick đã kết bạn kia , gọi là report tặng đó , mạo danh bạn tôi và nhập tên tặng vô thôi , lưu ý : fb chính bạn ko die đâu vì info và avatar không khướp với nick chính.

Bước 8 :
 Các bạn gửi email sao lên Facebook, phần tiêu đề để như sau
Confirm master account
Phần nội dung úp all giấy tờ tùy thân lên và gửi cho Facebook thôi.
Lưu ý : dùng email nick chính gửi nhé , nhớ vô hiệu hóa Facebook tạm thời trong cài đặt tài khoản để đánh lừa Facebook rằng tài khoản bạn đang bị vô hiệu hóa nhé, mới có tác dụng với email này.

Email support cần để verify
disabled@facebook.com

0 nhận xét