14/10/2018

IP DAME 808 MAX TRUẤT

TUT Dame 808 Max Truất By Nhân Công Chúa

- Bước 1 : Fake IP Nam Dương Ngôn Ngữ Trung Quốc Vào Link Contact Sau :

https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808

Chọn theo thứ tự : 3-2-1

Dòng 1 nhập tên của bạn
Dòng 2 nhập 1 email trắng
Dòng 3 nhập tên nick victim
Dòng 4 nhập email hoặc sdt victim ( không có thì bỏ trống)
Dòng 5 nhập tên victim

Fake 1 cmnd ( không cần trùng ngày sinh, trùng ngày sinh càng tốt ) up lên và cuối cùng là thần chú :

這個個人頁面冒充我,它讓我的家人和朋友感到困惑,所以請盡快刪除此個人資料。

Bấm gửi là xong

Đợi 10-20p có mail rep về mail trắng, anh em giữ nguyên ip Nam Dương nhập thần chú rồi up cmnd 1 lần nữa, hóng victim die sml

0 nhận xét