16/09/2018

LMT Anti Porn - Phần Mềm Tự Động Phát Hiện Và Loại Bỏ Hình Ảnh, Nội Dung 18+


LMT Anti Porn là công cụ giúp bạn bảo vệ con em của mình tránh khỏi những trang web có nội dung không lành mạnh, đồi trụy hoặc khiêu dâm.

Những tính năng chính của TML Anti Porn

  • Chặn các nội dung người lớn trên Internet.
  • Bảo vệ quyền riêng tư.
  • Các tính năng hữu ích khác.
  • Hoàn toàn miễn phí.

Tính năng chặn trang web bạn muốn

Cho phép truy cập một số trang web nhất định

Chặn kênh Youtube

Chặn theo nội dung

Phát hiện và loại bỏ hình ảnh khiêu dâm

Chặn các ứng dụng

Lọc truy cập Internet của các ứng dụng

- Và thêm một số chức năng khác

Video hướng dẫn

Thông tin1 nhận xét: