01/09/2018

Hướng Dẫn Đá Tích Ẩn Thành Tích Hiện Không Cần Dame MD Acc Chính

Một số hình ảnh Democlick để xem ảnh lớn
TUT Đá Ẩn Lên Hiện Không Cần Dame MD Acc Chính

Bước 1 : Fake 1 clone trùng all info ac tích ẩn kể cả nơi ở và mỗi quan hệ
Bước 2 : Fake IP HMA Hoặc SAFE IP (ưu tiên HMA nhé ) Lấy Key HMA thì vào Gmail
gửi tin nhắn cho keyhma2018@gmail.com sẽ có key gửi lại cho bạn
IP INDO NN INDO Nhé – IP : 5.62.34.22
Bước 3 : Lấy ac fake log tab ẩn ac tích log tab chính, xong lấy ac tích dame ac clone vừa
reg vẫn giữ ip
Bước 4 : Sau khi ac fake die thì vào lại ac fake và vào case bị Die MD rep 4 lần
-Tin 1 : Hi ( Nó sẽ rep lại cho bạn 1 tin tạch 5s )
-Tin 2 : Support Relly
-Tin 3 : Hallo
-Tin 4 : Rep kèm một tấm ảnh avt cũng được ( không rep ảnh sex ) nhé
Bước 5 : Tắt tab có case MD rồi mới được tắt IP

Time Về Từ 6h-12h ^^ Done TUT

TUT By Võ Hữu Nhân


11 nhận xét