09/08/2018

Share Code Fake VIPFB Chuẩn Đến Từng Milimet | Fake By VHN

Một số ảnh demo

Hướng dẫn cách dùng code

Config file tại public_html/config.php

Ở phần $sitekey ="Điền sitekey vào đây"
$secretkey ="Điền secretkey"
Muốn lấy sitekey và secretkey thì bạn vào đây để tạo recaptcha riêng cho site của bạn ( bắt buộc )

Cách nhận source

  • Share công khai bài viết này lên google +
  • Xuống comment để lại link share + gmail của bạn.

Xem Demo :
https://www.vn-follow.com/index.php

9 nhận xét