Rockysite đã có thể treo Sub Facebook. Share Link Treo

CLIP DemoHướng dẫn cách treo sub

Bước 1 : Get token full quyền
Bước 2 : Vào site : https://www.rockysite.top/
Bước 3 : Log token vào và treo sub :3

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bình luận sao cho dễ thương xíu nhé :3