01/08/2018

Hướng dẫn login vn-follow.com buff sub max speed - How To Auto Followers Facebook

Hướng dẫn

- Bước 1 : Vào site sau get token full quyền để đăng nhập :  https://vnlike.net/token/no-checkpoint.php
- Bước 2 : Vào VN-Follow.Com : https://vn-follow.com/
- Bước 3 : Lấy token tại site vnlike.net
Copy từ EAA...ZD 
- Bước 4 : Vào site : https://vn-follow.com/ và nhập token vào khung sau đó nhấn submit

- Bước 5 : 
Chọn vào auto request
- Bước 6 :
Nhập ID Và Captcha sau đó nhấn vào nút sent auto request now
HÓNG

13 nhận xét