19/07/2018

Share Theme Star Nhân IT đang dùng - Theme Siin Blog Google Plus

Thông tin về Theme

+ Designer : Siin Blog
+ Được mua lại bởi : Star Sơn
+ Share bởi : Star Nhân IT
- Đây là con theme có bố cục khá đơn giản và đẹp mắt đã được tùy biến lại bởi Star Nhân IT, theme này có giao diện trông khá giống Google Plus và đây có thể xem là sự kết hợp giữa giao diện Twitter và Google tạo thành.

Cách nhận Theme

12 nhận xét