18/07/2018

Rename tích hiện (✓) không cần dame MD - VHN Ghost

Hướng dẫn rename tích hiện không cần Dame MD

- Bước 1 : Tạo một account có tích ẩn sẵn
- Bước 2 : Tạo 2 clone để ngày sinh khác với ngày sinh nick cần làm sau đó fake ip Bungari ngôn ngữ Indo vào 2 clone báo cáo nick tích ẩn mạo danh > tôi. Tiếp theo vào nick tích ẩn báo cáo lại 2 account đó mạo danh > tôi.
- Bước 3 : Đợi 2 clone die xong bạn để tầm 1-2 ngày là về tích

TUT BY VHN GHOST

5 nhận xét