16/07/2018

Hướng dẫn cài VIP Like Miễn Phí Max 10K cho Facebook

DEMO :

Hướng dẫn cài

- Bước 1 : Vào site : http://fbreactions.ga
- Bước 2 : Điền đầy đủ thông tin account Facebook
- Bước 3 : Bấm Login và đợi trong 1 tiếng like sẽ được cài

10 nhận xét