11/06/2018

Hướng tạo tạo acc login 751 có form điền email 11/6/2018

Hướng Dẫn

Bước 1 : Tạo một tài khoản bằng email 10 phút, nhớ cài cả số điện thoại vào và like page USA Today  sao cho dính 72h. ( không được xác minh SDT và mail)
Bước 2 : Tạo một nick mới, add số điện thoại và email bạn vừa add vào và xác minh sau đó vào nick bị checkpoint log vào link 751 bạn sẽ thấy ra form điền email

Chúc các bạn thành công

10 nhận xét