10/06/2018

Hướng dẫn tạo intro hiệu ứng hover đẹp mắt trên Blogspot

- Xin chào các bạn, hôm này mình sẽ đăng bài về thủ thuật blog để hướng dẫn các bạn cách thêm intro hiệu ứng hover đẹp , hiệu ứng này mình lấy từ codepen.io và chia sẻ lại cho các bạn nên bạn nào có copy code ghi nguồn codepen.io nhé.

Hướng dẫn cách làm

- Bạn cho toàn bộ code sau vào nơi cần đặt intro hoặc chữ , thường là dưới menu hoặc footer.
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>

<style class="cp-pen-styles">.center {
  display: flex;
  width: 100vw;
  height: 40vh;
  background-color: black;
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: center;
  background-size: cover;
}
.center__text {
  margin: auto;
  font-family: 'Montserrat', sans-serif;
  font-size: 120px;
  text-transform: uppercase;
}
.glitch {
  position: relative;
  color: white;
  mix-blend-mode: lighten;
}
.glitch:before, .glitch:after {
  content: attr(data-text);
  position: absolute;
  top: 0;
  width: 100%;
  background: black;
  clip: rect(0, 0, 0, 0);
}
.glitch:before {
  left: -1px;
  text-shadow: 1px 0 rgba(255, 0, 0, 0.7);
}
.glitch:after {
  left: 1px;
  text-shadow: -1px 0 rgba(0, 0, 255, 0.7);
}
.glitch:hover:before {
  text-shadow: 4px 0 rgba(255, 0, 0, 0.7);
  animation: glitch-loop-1 0.8s infinite ease-in-out alternate-reverse;
}
.glitch:hover:after {
  text-shadow: -5px 0 rgba(0, 0, 255, 0.7);
  animation: glitch-loop-2 0.8s infinite ease-in-out alternate-reverse;
}
@-webkit-keyframes glitch-loop-1 {
  0% {
    clip: rect(36px, 9999px, 9px, 0);
  }
  25% {
    clip: rect(25px, 9999px, 99px, 0);
  }
  50% {
    clip: rect(50px, 9999px, 102px, 0);
  }
  75% {
    clip: rect(30px, 9999px, 92px, 0);
  }
  100% {
    clip: rect(91px, 9999px, 98px, 0);
  }
}
@keyframes glitch-loop-1 {
  0% {
    clip: rect(36px, 9999px, 9px, 0);
  }
  25% {
    clip: rect(25px, 9999px, 99px, 0);
  }
  50% {
    clip: rect(50px, 9999px, 102px, 0);
  }
  75% {
    clip: rect(30px, 9999px, 92px, 0);
  }
  100% {
    clip: rect(91px, 9999px, 98px, 0);
  }
}
@-webkit-keyframes glitch-loop-2 {
  0% {
    top: -1px;
    left: 1px;
    clip: rect(65px, 9999px, 119px, 0);
  }
  25% {
    top: -6px;
    left: 4px;
    clip: rect(79px, 9999px, 19px, 0);
  }
  50% {
    top: -3px;
    left: 2px;
    clip: rect(68px, 9999px, 11px, 0);
  }
  75% {
    top: 0px;
    left: -4px;
    clip: rect(95px, 9999px, 53px, 0);
  }
  100% {
    top: -1px;
    left: -1px;
    clip: rect(31px, 9999px, 149px, 0);
  }
}
@keyframes glitch-loop-2 {
  0% {
    top: -1px;
    left: 1px;
    clip: rect(65px, 9999px, 119px, 0);
  }
  25% {
    top: -6px;
    left: 4px;
    clip: rect(79px, 9999px, 19px, 0);
  }
  50% {
    top: -3px;
    left: 2px;
    clip: rect(68px, 9999px, 11px, 0);
  }
  75% {
    top: 0px;
    left: -4px;
    clip: rect(95px, 9999px, 53px, 0);
  }
  100% {
    top: -1px;
    left: -1px;
    clip: rect(31px, 9999px, 149px, 0);
  }
}
</style>
<div class="center">
  <h1 class="center__text glitch is-glitching" data-text="Star Nhân IT">Star Nhân IT</h1>

  </div></b:if>
Vậy là xong, chúc các bạn thành công ! 

26 nhận xét