29/06/2018

Hướng dẫn làm hiệu ứng loading chuyên nghiệp cho blogspot

Hello xin chào anh em :P, Xì Ta Nhân đã comeback blog đây :3 và còn mang theo một số thủ thuật và code có ích mà mình đã rip từ các website nước ngoài, hôm nay mình sẽ chia sẻ code loading chuyên nghiệp trên nền tảng blogspot.

Hướng dẫn cách làm

Anh em cho toàn bộ code bên dưới vào sau thẻ <body>
<style>
#loader-wrapper{position:fixed;top:0;left:0;width:100%;height:100%;z-index:1000}#loader-wrapper .loader-section{position:fixed;top:0;width:51%;height:100%;background:#eceff1;z-index:1000;-webkit-transform:translateX(0);-ms-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}#loader-wrapper .loader-section.section-left{left:0}#loader-wrapper .loader-section.section-right{right:0}#loader{display:block;position:relative;left:50%;top:50%;width:150px;height:150px;margin:-75px 0 0 -75px;border-radius:50%;border:3px solid transparent;border-top-color:#3498db;-webkit-animation:spin 2s linear infinite;animation:spin 2s linear infinite;z-index:1001}#loader:before{content:&quot;&quot;;position:absolute;top:5px;left:5px;right:5px;bottom:5px;border-radius:50%;border:3px solid transparent;border-top-color:#e74c3c;-webkit-animation:spin 3s linear infinite;animation:spin 3s linear infinite}#loader:after{content:&quot;&quot;;position:absolute;top:15px;left:15px;right:15px;bottom:15px;border-radius:50%;border:3px solid transparent;border-top-color:#f9c922;-webkit-animation:spin 1.5s linear infinite;animation:spin 1.5s linear infinite}@-webkit-keyframes spin{0%{-webkit-transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg)}100%{-webkit-transform:rotate(360deg);-ms-transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg)}}@keyframes spin{0%{-webkit-transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg)}100%{-webkit-transform:rotate(360deg);-ms-transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg)}}.loaded #loader-wrapper{visibility:hidden;-webkit-transform:translateY(-100%);-ms-transform:translateY(-100%);transform:translateY(-100%);-webkit-transition:all 0.3s 1s ease-out;transition:all 0.3s 1s ease-out}.loaded #loader-wrapper .loader-section.section-left{-webkit-transform:translateX(-100%);-ms-transform:translateX(-100%);transform:translateX(-100%);-webkit-transition:all 0.7s 0.3s cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);transition:all 0.7s 0.3s cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1)}.loaded #loader-wrapper .loader-section.section-right{-webkit-transform:translateX(100%);-ms-transform:translateX(100%);transform:translateX(100%);-webkit-transition:all 0.7s 0.3s cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);transition:all 0.7s 0.3s cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1)}.loaded #loader{opacity:0;-webkit-transition:all 0.3s ease-out;transition:all 0.3s ease-out}.progress{background-color:rgba(255,64,129,0.22)}</style>
<div id='loader-wrapper'><div id='loader'/><div class='loader-section section-left'/><div class='loader-section section-right'/></div>
<script type='text/javascript'>
// Effect
$(function() {
    var ink, d, x, y;
    $(".ripple").click(function(e) {
        if ($(this).find(".ink").length === 0) {
            $(this).prepend("<span class='ink'></span>");
        }
        ink = $(this).find(".ink");
        ink.removeClass("animate");
        if (!ink.height() && !ink.width()) {
            d = Math.max($(this).outerWidth(), $(this).outerHeight());
            ink.css({
                height: d,
                width: d
            });
        }
        x = e.pageX - $(this).offset().left - ink.width() / 2;
        y = e.pageY - $(this).offset().top - ink.height() / 2;
        ink.css({
            top: y + 'px',
            left: x + 'px'
        }).addClass("animate");
    });
});
// Smooth Images
$(".post-author img").each(function(){$(this).attr("src",$(this).attr("src").replace(/\/s[0-9]+(\-c)?\//,"/s50-c/"))});
$(".tanggalx img").each(function(){$(this).attr("src",$(this).attr("src").replace(/\/s[0-9]+(\-c)?\//,"/s40-c/"))});
// Loader
$(window).bind("load",function(){$("#loader-wrapper").fadeOut(1e3)});
//]]>
</script>
Lưu lại và tận hưởng
Mình xin share bộ theme mà mình rip ( phần 1 ) đây là 1/3 trong số theme của mình.

16 nhận xét