25/05/2018

TUT Unlock Free ALL Dạng Cân Spam + Sai Info + No CMND


TUT Unlock Free ALL Dạng Cân Spam + Sai Info + No CMND


- B1 : Fake IP Campuchia + Ngôn Ngữ Lào

https://m.facebook.com/help/contact/313733425335072 ( Spam 2 Lần )
- Dòng 1 : Email Facebook Bị Khóa
- Dòng 2 : Tên Facebook Bị Khóa
- Gửi ... <3 !?
- Vào Tiếp Link Contact Này : 
https://m.facebook.com/help/contact/1553947421490701 ( No Spam )
- Dòng 1 : Tên Facebook Bị Khóa
- Dòng 2 : Email Facebook Bị Khóa
- Dòng 3 : ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດ, ທ່ານມີຂໍ້ຜິດພາດໃນເລື່ອງນີ້. ກະລຸນາເປີດບັນຊີສໍາລັບຂ້ອຍຖ້າທ່ານອ່ານຂໍ້ຄວາມນີ້.
- Vào Tiếp Link Contact Này :
https://m.facebook.com/help/contact/317389574998690 ( Spam 2 Lần )
- Dòng 1 : Tên Facebook Bị Khóa
- Dòng 2 : Ngày Sinh Facebook Bị Khóa ( Đéo Nhớ :v Đcm Liều Đi :v ) Phần Tháng Từ Trên Xuống 1-12 nhé
- Dòng 3 : ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດ, ທ່ານມີຂໍ້ຜິດພາດໃນເລື່ອງນີ້. ກະລຸນາເປີດບັນຊີສໍາລັບຂ້ອຍຖ້າທ່ານອ່ານຂໍ້ຄວາມນີ້.
- Dòng 4 : Email Facebook Bị Khóa
- Vào Link Contact Cuối Cùng :
https://m.facebook.com/help/contact/167692083333796 ( Spam 3 Lần )
- Dòng 1 : Email Facebook Bị Khóa
- Dòng 2 : 
ສະບາຍດີ Facebook ທີມງານ, ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການ:
- ຊື່ເຕັມ: Tên FB Bị Khóa
- ວັນເດືອນປີເກີດ: Ngày Sinh Fb Bị Khóa
- ອີເມລ: Email Fb Bị Khóa
ຫມູ່ເພື່ອນແລະຮູບພາບຂອງຂ້ອຍທັງຫມົດ
ກວດສອບຕົ້ນໄມ້ທັງສາມຢ່າງລະມັດລະວັງ.
ຂອບໃຈທີມງານເຟສບຸກ.
- Dòng 3 : Email Facebook Không Muốn Giữ Lại ( Vào Email 10 Phút Kiếm Đại 1 Mail Nhé )
- Cách Rép Mail : 
ສະບາຍດີ Facebook ທີມງານ, ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການ:
- ຊື່ເຕັມ: Tên Facebook Bị Khóa
- ວັນເດືອນປີເກີດ: Ngày Sinh Facebook Bị Khóa
- ອີເມວ: Email Facebook Bị Khóa
ຫມູ່ເພື່ອນແລະຮູບພາບທັງຫມົດຂອງຂ້ອຍ
ລະມັດລະວັງກວດເບິ່ງສາມຕົ້ນໄມ້.
ບັນຊີຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຄືນໃຫມ່
ຂໍຂອບໃຈກັບທີມງານເຟສບຸກ.
- Done All TUT <3

- TUT By : Đặng Tiến Thành <3 Thành DeepTry

6 nhận xét