25/04/2018

Tặng Theme Adtech Nhân Dịp Khai Trương Dịch Vụ

Thông tin về Theme

  • Tên : Adtech - KhanhBlogger
  • Thiết kế: KhanhBlogger
  • RIP: Nhân RIPPER

Cách Nhận Theme

Sao lại áp dụng cho Bác Sĩ Facebook ?

  • Chuyện cũ cũng đã qua và mình cũng không phải người không biết khoan nhượng nên mình sẽ mở share cho bạn Lê Hồng Nam này, chỉ cần sửa các nguồn bài viết đúng chỗ và nguồn các Theme - người thiết kế thì mình sẽ bỏ qua chuyện cũ.

25 nhận xét