08/04/2018

Hướng dẫn thêm nút hiện bình luận cho Blogspot

Mở đầu

- Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nút "Hiện bình luận" giống của Star Cường IT, code này có nguồn gốc từ Star Cường IT nhé.

Cách làm

Bước 1 : Bạn vào chế độ chỉnh sửa HTML của theme, bấm Ctrl + F và tìm : 
<b:includable id='threaded_comments' var='post'>
Bước 2 : Bạn cho đoạn code này vào trong thẻ đó :
<a class='biz_starcuong' href='#biz_starcuong' onclick='showcmtstarcuong()' style='letter-spacing:0.3px'>Hiện Bình Luận</a> <style>   #loadcmt {background: #fff; width: 100%} </style> <div id='loadcmt' style='display:none'><center><img src='https://lh5.googleusercontent.com/proxy/4bAJKgSJXhE1aVMmkJmOSE2GQuwAmXO58yABt59-J5wvyCx6Z4FyO-QfMOhJv1ledDFLN7PFrFejuAdq5rGy9bR5v4ZxRMItug=s0-d'/></center></div> <div id='loh'>
Bước 3 : Dưới đoạn code bạn vừa thêm sẽ có một thẻ <div class='comments' id='comments'> bạn tiến hành thu gọn thẻ đó như hình và cho thẻ </div> vào cuối thẻ sao cho thành như này :
Bước 4 : Bạn tìm thẻ đóng </body> và cho toàn bộ code sau vào trước thẻ này:
<script>
document.getElementById(&quot;loh&quot;).style.display = &quot;none&quot;;
document.getElementById(&quot;loadcmt&quot;).style.display = &quot;none&quot;;
function showcmtstarcuong() {
document.getElementById(&quot;loadcmt&quot;).style.display = &quot;block&quot;;
 setTimeout(function(){
document.getElementById(&quot;loadcmt&quot;).style.display = &quot;none&quot;;
document.getElementById(&quot;loh&quot;).style.display = &quot;block&quot;;
}, 1000);
}
</script>
<div id='lolsrc'>
<style>
  #loh {display: none}
.biz_starcuong {
    background: #069999;
    display: inline-block;
    padding: 10px 0;
    color: #fff!important;
    margin: auto;
    width: 100%;
    text-align: center;
  }
</style>
</div>
Lưu theme lại là xong, chúc bạn thành công !

Nguồn Code : 

Khanh Blogger

18 nhận xét