11/03/2018

TUT - Check Pass Facebook Trong Vòng 20 Phút

Hướng Dẫn

- Bước 1 : Tải file này và giải nén ra :
- Bước 2 :
+ Cài phần mềm trong thư mục vừa giải nén, di chuyển file anonsec.plpass.txt ra ngoài desktop.
+ Bấm Windows + R > Nhập cmd.exe > Vào command promt nhập dòng này và nhấn Enter :
cd desktop
+ Sau đó tiếp tục nhập dòng sau :
anonsec.pl ID Facebook pass.txt
+ Chỗ ID Facebook bạn nhập ID Facebook cần checkpass
+ Tìm ID tại đây : https://findmyfbid.com/
-> Nhấn Enter Và hóng pass ^^19 nhận xét