23/03/2018

Hướng Dẫn Dame 723 Die Trong 5S - IP Max Bá

Mở đầu

- TUT này do một vài bạn trong nhóm Hỏa Long Tricks đề xuất cho mình viết, tut này đã được test thử và rất thành công, các anh em làm nhanh kẻo fix nhé.

TUT

- Bước 1 : Tải Hola về tại đây
- Bước 2 : FAKE IP Nga , Ngôn ngữ thái lan ( Khuyên nên làm bằng clone cổ)
- Bước 3 : Vào Wall cần dame , nhấn vào dấu "..." , dame theo thứ tự : 2>3>1

-> Tắt Hola và hóng DIE

16 nhận xét